TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TÂN LẬP

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
 

- Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường THPT Tân Lập.
- Các thế hệ cựu học sinh của nhà trường.
- Các bậc phụ huynh, các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

 

Tới dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường và 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.