Kế hoạch chuyên môn nhóm tin học

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC MẢNG CHUYÊN MÔN

1.Hồ sơ chuyên môn

* Giáo án:

- Giáo án đánh máy (Có thể sử dụng giáo án cũ phải bổ sung sửa đổi và in mới). Soạn theo mẫu của nhóm đã thống nhất đặc biệt phải chỉ rõ tên các hoạt động, các công việc của thầy và trò.

- Giáo án ghi rõ ngày soạn và được tổ- nhóm chuyên môn kiểm tra thường xuyên 1 lần/tuần.

* Sổ công tác: sổ hội họp và sổ họp tổ ghi chung

* Sổ sinh hoạt chuyên môn: thể hiện rõ ràng các nội dung sinh hoạt: báo cáo, vận dụng chuyên đề; dự giờ, rút kinh nghiệm; thảo luận vấn đề khó; thống nhất nội dung kiểm tra; xây dựng kế hoạch ; báo cáo kết quả kiểm tra….

* Sổ điểm theo mẫu chung của nhà trường.

2.Công tác chuyên môn:

- Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, các quy định về hồ sơ, giáo án. Đảm bảo dạy đúng, đủ theo PPCT mà Bộ, Sở GD- ĐT ban hành. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BGH.

- Tăng cường hoạt động dự giờ và rút kinh nghiệm. Mỗi giáo viên dự ít nhất 1 tiết/ tuần, có góp ý cho người dạy, nếu có điều kiện nên đi dự giờ giáo viên giỏi của trường bạn.

- Tích cực giảng dạy theo phương pháp mới, áp dụng các phương pháp như: thảo luận nhóm, áp dụng CNTT- giáo án điện tử trong các giờ dạy nhằm gây hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh. Khai thác tốt các phương tiện dạy học của bộ môn : tranh ảnh, đài.....

- Thực hiện giảng dạy chương trình tự chọn nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra: mỗi tuần một tiết và có giáo án .

- Triển khai các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên, dạy và rút kinh nghiệm bài khó theo sự phân công trong nhóm.

- Tham gia các đợt tập huấn của Sở GD-ĐT về công tác chuyên môn: nâng cao chất lượng giảng dạy….; đánh giá giáo viên theo chuẩn;

* Các chuyên đề : (Có kế hoạch chi nội dung, đối tượng, thời gian, cách thức thực hiện chi tiết)

                        STT

Tên chuyên đề

Người thực hiện

Thời gian

thực hiện

 

An toàn thông tin

Đ.c Nguyễn Quý Hào

Tháng 10/2017

 

Chương trình con

Đ.c Nguyễn Quý Hào

Tháng 2, 3/2018

  1.  

Khai thác tài nguyên trên mạng Internet

 

Tháng 9

  1.  

Chuyên đề sử dụng các công cụ cắt, ghép video

 

Tháng 10

  1.  

Chuyên đề sử dụng các công cụ chỉnh sửa, cắt, ghép ảnh, âm thanh

 

Tháng 11

  1.  

Chuyên đề sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy

 

Tháng 12

  1.  

Chuyên đề Powerpoint

 

Tháng 1, 2, 3

 Thời gian dạy theo phân phối chương trình.

* Kế hoạch kiểm tra:

- Kiểm tra theo phân phối chương trình

- Thống nhất nội dung kiểm tra trong cả nhóm; có ma trận đề, hướng dẫn chấm.

( Có kế hoạch kiểm tra đính kèm).

3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

- Đây là một trong những nhiệm vụ mũi nhọn, nâng cao của nhà trường nói chung và của các nhóm chuyên môn nói riêng.

- BGH tạo điều kiện cho giáo viên dạy đội tuyển và cho học sinh về thời gian( bố trí thời khoá biểu), cơ sở vật chất ( phòng học, sách tham khảo, các phương tiện khác…)

- Gắn trách nhiệm với quyền lợi cho giáo viên: xét các danh hiệu thi đua, tăng lương sớm, khen thưởng…

- Khó khăn: Là bộ môn học khó đặc biệt là vùng nông thôn nên không được học sinh chú ý nhiều dẫn đến chất lượng học tập của học sinh còn thấp, đặc biệt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển chọn và thu hút học sinh.

Công việc cụ thể:

* Khối 12 : Đ/c Hào phụ trách

- Tích cực ôn luyện kết hợp kiểm tra đánh giá.

- Hoàn thiện tiến độ chương trình trong tháng 8/ 2017

- Kết hợp với các đồng chí khác trong nhóm để kiểm tra, rà soát và hoàn thiện chương trình.

* Khối 11: Đ/c Bình phụ trách

- Ổn định về quân số.

- Vạch kế hoạch ôn tập, bắt đầu triển khai từ tháng 9/2017

* Khối 10: đ/c Hằng thực hiện, chú ý việc tuyển học sinh có chất lượng.

4. Công tác thi đua và công tác khác:

- Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của nhà trường và công đoàn: các đợt học tập chính trị, học nghị quyết, các hoạt động phong trào: TDTT, văn nghệ, các đợt ủng hộ….

- Tích cực trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt: đăng kí các tiết dạy tốt trong các đợt thi đua.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ CÁC THÁNG

 THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

8+9/2017

Họp nhóm chuyên môn thống nhất các nội dung :

- Phân công giảng dạy, phân công dạy đội tuyển HSG

- Lập kế hoạch kiểm tra từng khối : nội dung hình thức thời gian..;

- Thảo luận các vấn đề khó trong chương trình, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn.

- Kiểm tra 15’ khối các khối

- Kiểm tra giáo án

10/2017

- Rà soát chương trình, làm bài kiểm tra 45’ các khối

- Dự giờ học tập, rút kinh nghiệm trong nhóm.

- Thi học sinh giỏi thành phố

- Kiểm tra 45 phút các khối

- Kiểm tra giáo án

- Kiểm tra tiến độ vào điểm sổ cái.

11/2017

- Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức lễ ngày 20/11.

- Kiểm tra tiến độ vào điểm và hoàn thiện các loại hồ sơ

- Tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm.

- Kiểm tra giáo án

- Kiểm tra 15 phút các khối

12/2017

- Rà soát chương trình, kiểm tra tiến độ điểm.

- Kiểm tra 15 phút và 45 phút các khối.

- Hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kì.

- Hoàn thành các loại điểm của các khối.

- Hoàn thiện và nộp đề cương ôn tập học kỳ I

- Kiểm tra giáo án và các loại hồ sơ khác.

- Kiểm tra tiến độ vào điểm sổ cái.

- Báo cáo chuyên đề 1

1/2018

- Triển khai công việc của kì II

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn qua việc nghiên cứu vấn đề khó trong chương trình, tìm tài liệu tham khảo phục vụ bài dạy.

- Kiểm tra 15’các khối

- Kiểm tra giáo án

2/2018

- Rà soát chương trình.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ, kiểm tra hồ sơ của nhóm

- Dự giờ rút kinh nghiệm trong nhóm.

- Kiểm tra tiến độ vào điểm sổ cái.

- Kiểm tra giáo án

- Kiểm tra 45 phút lần 1

- Báo cáo chuyên đề 2

3/2018

- Hoàn thiện các loại hồ sơ, chú ý sổ tự bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn bị cho thanh tra cuối tháng 3.

- Kiểm tra 15’ khối 10+11+ 12

- Kiểm tra tiến độ vào điểm trong sổ cái.

- Đăng kí các tiết dạy tốt, dự giờ …

- Kiểm tra 45 phút lấn 2 khối 12

- Thống nhất nội dung kiểm tra học kì.

- Hoàn thiện chương trình và các bài kiểm tra khối 12

- Kiểm tra giáo án

4/2018

  • Kiểm tra 15 và 45 phút khối 10+11
  • Tổ chức ôn tập học kì cho học sinh khối 10+11.
  • Rà soát chương trình, báo cáo thực tế giảng dạy của nhóm chuyên môn, có kế hoạch dạy bù nếu thiếu.
  • Báo cáo chuyên đề 3.
  • - Kiểm tra các loại kế hoạch ôn tập TN cá nhân.

5/2018

- Rà soát lại tổng quát kế hoạch toàn năm học để bổ sung (nếu thiếu)

- Tổng kết hoạt động năm học .

- Bình xét các danh hiệu thi đua .